Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Ukupno 687 pisama je poslato Ministru rada i socijalne politike sa 621 različite adrese.

Zahvaljujemo se svima koji su podržali akciju.

Izveštaj o realizaciji kampanje Za fond-Protiv neravnopravnosti možete pročitati klikom na ovaj link.

Kompletan tekst pisma podrške osnivanju fonda za poboljšanje položaja žena možete pročitati ovde.

Projekat Za smanjanje siromaštva: civilno društvo i odgovorna Vlada

Trogodišnji program „Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada“ (2009. - 2011.), izvodi koalicija organizacija civilnog društva s Institutom za održive zajednice, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Autonomni ženski centar, Amity, Centar za samostalni život invalida Srbije, Romski informativni centar, Građanske inicijative, Grupa 484 i Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine čine koaliciju u kojoj svaka organizacija predstavlja po jednu osetljivu grupu prepoznatu u Strategiji za smanjenje siromaštva (SSS): žene, stare, osobe sa invaliditetom, Rome, mlade, izbegla i raseljena lica i decu.

Program doprinosi:
1. jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i vršenje uticaja na budžetsku politiku na nacionalnom i lokalnom nivou, s ciljem što doslednijeg izvršavanja obaveza preuzetih nacionalnim i lokalnim strategijama
2. povećanju odgovornosti i transparentnosti Vlade u prepoznavanju prioritetnih potreba „ranjive populacije“ u javnim politikama i budžetima, kao i uključivanju samih „ranjivih grupa“ u donošenje odluka koje utiču na kvalitet njihovog života.

Ovako formulisan, program direktno odražava Milenijumske ciljeve razvoja i podržava i podstiče reformske procese i razvojne prioritete Srbije, strateški definisane kroz proces pridruživanje Srbije EU.

Na lokalnom nivou program se sprovodi u 35 opština/gradova na teritoriji cele Republike Srbije u  cilju formiranja mreže organizacija i delovanja po pitanju praćenja izvršenja budžeta za osetljive ciljne grupe i uključivanja što većeg broja građana i građanki u procese planiranja budžeta.